Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Od středy 14.10. přecházejí všechny ročníky na distanční výuku. Učivo (jeho výklad, odkazy) a povinnosti žáků budou zveřejňovány jednotlivými učiteli jednotlivých předmětů na Bakalářích v sekci Komens. Zde by měli mít podle našich informací přístup všichni žáci. Pokud někdo ztratil přístupové údaje, zavolejte do školy, pošleme nebo nadiktujeme. To, co mají žáci zpracovat a předat učitelům, bude probíhat dvojí možnou formou:

1. žáci, kteří mají možnost zpracovat úkoly na počítači (a těch by mělo být podle informací samotných žáků přes 90%), je takto zpracují a zašlou nejlépe ve formátu word (s přílohou doc, docx) svým učitelům. Mailové adresy učitelů jsou na těchto stránkách v sekci Struktura školy. Učitelé budou vkládat svoje informace, pokyny, požadavky ....na Bakaláře podle rozvrhu konkrétního dne, a to do 10 hod. Žáci je pak zpracují a zašlou nejpozději následující den opět do 10 hodin a přečtou si učivo na další den atd. Konkrétně tedy ve středu 14.10. obdrží žáci učivo za středu 14.10. a pokud mají něco poslat, pošlou to ve čtvrtek 15.10. do 10 hod. Atd. 8. a 9. třída takto již pracují a funguje to.

2. žáci, kteří nemají tuto možnost (nemají např. připojení k internetu),  budou vypracované písemnosti, pokud nějaké budou mít uloženy, odevzdávat osobně, a to vždy v pondělí za čtvrtek a pátek předchozího týdne, resp. ve čtvrtek za pondělí, úterý a středu probíhajícího týdne. Nyní tedy žáci 1.-7. třídy budou poprvé odevzdávat osobně své práce v pondělí 19.10. a pak ve čtvrtek 22.10. Žáci 8. a 9. třídy jedou v odlišném režimu (mají distanční výuku již od pondělí 12.10.) a donesou svoje práce tudíž již tento čtvrtek (15.10.) a v přístím týdnu tedy v pondělí a ve čtvrtek. Na odevzdání prací je vyčleněna doba od 9.40 do 10 hodin.

Všichni žáci jsou podle novely školského zákona k 1.9.2020 povinni se distanční výuky zúčastnit, zapojit se do ní (nikoliv jako na jaře!) a neplnění této povinnosti je porušením zákona. Pokud dítě nemůže pro nemoc pracovat, popř. donést svoji práci do školy, musí ho rodiče omluvit.

Obědy se budou vydávat do jídlonosičů vždy od 10.45 hod. do 11.15 hod. u zadního vchodu do jídelny ("z rampy"). Žákům, kteří obědy nechtějí odebírat, budou odhlášeny automaticky, není třeba volat do jídelny.

Výuka ZUŠ je rovněž zrušena.

V.Svoboda, ředitel školy