Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Provoz školy od 1.9.2020 vzhledem ke Covid – 19

  • Provoz od 1.9.2020 bude (zatím) probíhat v plném rozsahu jako za normální situace. Od žáků, resp. jejich zákonných zástupců se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Na minimální míru bude omezen vstup do budovy  jiných osob, než jsou zaměstnanci a žáci. Žádáme zejména zákonné zástupce žáků, aby do budovy vstupovali pouze po předchozí domluvě za účelem informování se na prospěch a chování žáků.
  • 1.9.2020 bude umožněno doprovázet žáky 1.ročníku do třídy rodinným příslušníkům, od 2.9. do 4.9. bude moci žáky doprovázet jen jeden z rodičů, od 7.9. budou chodit žáci sami.
  • 1.9.2020 bude umožněno rodičům vyřídit si zaplacení obědů a přihlášení dětí do ŠD.
  • Provoz zájmových kroužků, ZUŠ a pronájem tělovýchovného areálu bude realizován jako dosud. Kroužky budou zahájeny od října.
  •  K vyzvedávání žáků ze ŠD bude sloužit pouze vchod od školního hřiště (s výjimkou, kdy žáka vyzvedává starší sourozenec – žák školy).
  • Škola bude provádět zvýšená hygienická opatření (dezinfekce, vytírání, větrání…) a apelovat na žáky, aby je dodržovali (mytí rukou, jednorázových kapesníků..…).
  • V případě zdravotních problémů žáka budou ihned informováni zákonní zástupci a jejich povinností bude si žáka ze školy vyzvednout. Žádáme rodiče, aby neposílali do školy dítě se zdravotními problémy (teplota, kašel, nevolnost…)!
  • Případná distanční výuka bude zavedena v případě, že v karanténě bude alespoň polovina konkrétní třídy. Účast na distanční výuce je pro žáky povinná, její konkrétní forma bude domluvena v každém individuálním případě (počítač, osobní převzetí ….) podle možností žáka a jeho rodiny.

                                                                                                               V. Svoboda, ředitel školy