Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Od 12. října přecházejí žáci II. stupně (I. stupni se nic nemění) na střídavou distanční výuku. V týdnu od 12. do 16. října budou mít prezenční výuku (budou chodit do školy) žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. a 9. ročníku budou mít výuku distanční (budou pracovat doma). Další týden se to obrátí. Při distanční výuce budou mít žáci výklad učiva a další pokyny, včetně uložených úkolů na Bakalářích v sekci Komens. Zpracované materiály musí žák poslat svým učitelům následující den mailem. Nesplnění je postižitelné, neboť distanční výuka je od 1.9.2020 novelou školského zákona povinná. Žáci musí posílat svoje práce do 10.00 hodin následujícího dne (obdrží-li tedy např. úkoly v úterý, musí je odeslat do středy 10 hodin.). Mailové adresy učitelů jsou na těchto stránkách v sekci Struktura školy. Žáci, kteří nemají možnost poslat svoje práce elektronicky, musí je donést osobně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (pokud by došlo k dlouhodobější distanční výuce, pokud se budou pouze třídy střídat, budou nosit žáci práce jen ve čtvrtek, protože následující pondělí půjdou do školy a donesou práce do výuky). Termín pro odevzdání prací je o hlavní přestávce (9.40 – 10.00 hod.). Pokud se nebudou moci dostavit, např. z důvodu nemoci, musí je rodiče řádně omluvit jako při běžné výuce – telefonem, mailem, sms, osobně.  Žáci, kteří budou mít distanční výuku, neztrácejí nárok na dotovaný oběd, ale musí si ho vyzvednout do jídlonosičů v čase 10.45 – 11.15 hod. u zadního vchodu do jídelny (na rampě). Pokud nebudou chtít obědy odebírat, budou jim automaticky odhlášeny.

V týdnu od 26.10. do 30.10. mají všichni žáci (tedy i I. stupeň) ve dnech 26. a 27. dny volna, 29. a 30. podzimní prázdniny. 28. je státní svátek. Družina bude v tomto týdnu mimo provoz, je zakázána fyzická přítomnost žáků ve škole. Nadále platí zákaz zpěvu na I. i II. stupni a zákaz tělesné výchovy na II. stupni. Pokud nebude oznámeno jinak, 2.11.2020 nastoupí do školy žáci  I. stupně a žáci 6. a 7. ročníku, 8. a 9. ročník bude mít distanční výuku. Je velmi pravděpodobné, že tento způsob bude pokračovat déle než avizovaných 14 dní, pokud nedojde k úplnému zavření škol.

ZUŠ informuje, že od 12.10. je přerušena výuka nauky, výuka hry na nástroj pokračuje normálně při splnění podmínky 1 žák + 1 učitel.

V.Svoboda, ředitel školy