Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

V pondělí 30.11.2020 se vracejí k prezenční výuce (výuka ve škole) zbývající ročníky I.stupně a žáci osmého a devátého ročníku.

Žáci šestého a sedmého ročníku budou v týdnu od 30.11. do 4.12. pokračovat v distanční výuce.

V týdnu od 7.12. do 11.12. budou mít prezenční výuku žáci šestého, sedmého a devátého ročníku, žáci osmého ročníku budou mít opět distanční výuku.

V týdnu od 14.12. do 18.12. budou mít prezenční výuku žáci osmého a devátého ročníku, žáci šestého a sedmého ročníku budou mít distanční výuku.

21. a 22.12, budou mít prezenční výuku žáci šestého, sedmého a devátého ročníku, žáci osmého ročníku budou mít distanční výuku.

Od 23.12. budou vánoční prázdniny.

Školní jídelna vaří, žáci prezenční výuky se stravují v jídelně, žákům distanční výuky se obědy vydávají u výdejního okénka.

Školní družina může být v provozu za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy, to v praxi naší školy znamená, že bude přístupná žákům prvního a druhého ročníku. Žákům vyšších ročníků I.stupně, kteří do družiny chodili před uzavřením škol, můžeme po dohodě s rodiči umožnit alespoň to, aby ráno před zahájením vyučování čekali ve svých třídách pod dohledem učitelek, odpolední účast v družině možná nebude (viz nutnost dodržet homogenitu žáků jedné třídy - při dvou odděleních ŠD tedy jen dvě třídy - první a druhá jako dosud).

Při výuce je zakázán zpěv a sportovní činnosti (včetně plavání), v hodinách hudební a tělesné výchovy bude tedy volena náhradní činnost (většinou "dohánění" učiva jiných předmětů).

Žáci musí po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku s výjimkou konzumování svačiny či oběda ve ŠJ. Doporučuji, aby jich měli s sebou více, ideálně na každou hodinu jednu, aby nepoužívali roušky vlhké a plné zachycených nečistot. Z důvodu častějšího větrání (i během výuky) doporučuji též teplejší oblečení.

Vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) je na základě pokynů MŠMT možný jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech. Žádáme proto rodiče zejména žáků nejnižších ročníků, aby respektovali tento pokyn a nevynucovali si vstup do budovy při doprovázení či vyzvedávání svých dětí. Děkujeme za pochopení.

Vše výše uvedené je předpoklad platný v tento okamžik (20.11., 10 hodin dopoledne). Máme bohužel zkušenost, že situace a tudíž i pokyny a rozhodnutí se mění rychleji, než aprílové počasí. Sledujte proto tyto stránky i média. O případných změnách vás budeme obratem informovat.

V.Svobda, ředitel školy