Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis do 1. ročníku šk. roku 2012/2013

Týká se dětí narozených nejpozději 31. 8. 2006 (mladší děti je možné přijmout k základnímu vzdělávání výjimečně na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení pediatra a školského poradenského zařízení – viz zákon 561/2004 Sb., § 36, odst. 3). Uskuteční se v pátek 20. ledna 2012 od 14 do 16 hodin. Podle výše citovaného zákona, § 36, odst. 4 je zákonný zástupce dítě přihlásit osobně. Žádáme zákonné zástupce, aby s sebou vzali rodný list dítěte. Pokud se z opravdu závažných důvodů nebude moci dítě zápisu zúčastnit, je možné domluvit s ředitelem školy náhradní individuální termín. Pokud se zákonný zástupce rozhodne požádat o odklad začátku povinné školní docházky, žádá o povolení ředitele školy (možnou formu žádosti nabízíme na našich webových stránkách v sekci Formuláře). Žádost musí být doplněna doporučením pediatra nebo klinického psychologa a současně školského poradenského zařízení a doručena řediteli školy do 31. května (pozdější doručení může být důvodem k zamítavému rozhodnutí).