Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Celoplošná generální zkouška
žáků 5. a 9. ročníku

Po pilotním testování, které proběhlo ve 104 náhodně vybraných školách v prosinci loňského roku, se uskuteční generální zkouška na všech základních školách v období od 21. 5. do 8.6.2012. Účastv testování je pro školy (a tudíž i pro žáky) povinná dle § 171 školského zákona. Testování se týká žáků 5. a 9. ročníku, a to v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika. Konkrétní termíny si určí každá škola podle svého uvážení. Testy budou konat žáci elektronicky. Ti žáci, kteří nebudou v době testování přítomni, vykonají test v náhradním termínu. Na vykonání testu mají žáci 45 minut v matematice a českém jazyku, resp. 60 minut v anglickém jazyku.

Na naší škole proběhnou testy v týdnu od 21. května v pořadí matematika, česká jazyk, anglický jazyk (každý předmět v samostatném dni). Po zadání přístupového hesla se žákovi otevře jeho individuální test, který vyplní. Po vyplnění dostane ihned zpětnou vazbu, jak byl úspěšný. Na výsledky svého dítěte se může podívat na internetu doma i zákonný zástupce. Nikdo jiný (kromě školy) se výsledky konkrétního žáka nedozví. Po ukončení celého testování obdrží škola sumář výsledků (tak jako např. v minulosti při testová Cermat nebo SCIO).

Více informací najdete na www.niqes.cz (instituce zajišťující testování) nebo na www.csicr.cz (Česká školní inspekce, garant testování).

V. Svoboda, ředitel