Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Závěrečná pedagogická rada

Konala se 21.června a zhodnotila především prospěch jednotlivých žáků (207 celkem, z toho 123 na prvním a 84 na druhém stupni). Na I. stupni prospělo s vyznamenáním 54 žáků ( z toho 22 v prvním a 13 ve druhém ročníku), prospělo 66 žáků a neprospěli 3 žáci (všichni tři budou opakovat ročník). Na II.stupni prospělo s vyznamenáním 14 žáků, prospělo 65 žáků a neprospělo 5 žáků (z toho 4 budou konat na konci prázdnin opravné zkoušky). 4 žáci II. stupně prospěli s průměrem 1,00 – Matěj Hochmut z VI. třídy, Hana Chalupná z VIII. třídy, Veronika Bábíčková a Jitka Klaisnerová z IX. třídy. Žáci, kteří prospěli s vyznamenáním (od třetího po devátý ročník), dostanou od zřizovatele – města Bochov – věcný dar v hodnotě od 200 do 900 korun (hodnoty jsou odstupňovány podle stupně školy, prospěchového průměru i dalších faktorů, např. účasti na olympiádách).

Jedné žákyni I. stupně byla udělena důtka ředitele školy a jeden žák II. stupně byl hodnocen druhým stupněm z chování.

Povinnou školní docházku ukončilo 25 žáků (23 v devátém a 2 v osmém ročníku).

Členové zkušebních komisí pro opravné zkoušky (28., resp. 29. srpna)
byli ředitelem školy stanoveni takto:

Anglický jazyk – p. Reháková, sl.Becková, Mgr. Vonšovská
Dějepis – Mgr. Vlček, Mgr. Svoboda, p. Kolář
Matematika – p. Kolář, Mgr. Götzová, Mgr. Klasová

Vyučování bude ve šk. roce 2011/2012 ukončeno v pátek 29.června. Všem pedagogům i žákům přeji příjemné dovolené a prázdniny.

Mgr. Václav svoboda, ředitel