Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Nejpilnější studenti

Tak jako v loňském roce, i letos se rozhodli zastupitelé města odměnit nejpilnější studenty z řad žáků ZŠ a ZŠP věcným darem podle vlastního výběru žáka. Podmínkou je, aby žák neměl neomluvené hodiny či nějaký kázeňský postih (napomenutí či důtku). A samozřejmě prospěchový průměr: žáci 3.-5. ročníku za prospěch s vyznamenáním dostanou 200 Kč, žáci druhého stupně 500 Kč a žáci druhého stupně za prospěchový průměr 1,00 dokonce 700 Kč.

Za první pololetí šk. roku 2011/2012 tak odměnu dostali tito žáci a žákyně:
I. stupeň

Jiří Miroslav Čáni, Simona Draská, Johana Fousová, Jiří Hikl,, Lenka Leona Horváthová, Tereza Krejčová, Šárka Strolená, Anna Szappanosová, Jan Šlechta, Jiří Vohryzka, Veronika Vonšovská (všichni III. třída), Barbora Danišová, Adéla Dojkovová, Petr Faldus, Eliška Hozáková, Eliška Navrátilová (všichni IV. třída), Terezie Berkyová, Kateřina Moravcová, Michaela Rendlová, Petr Fišer a Pavel Šlechta (všichni V. třída)

II. stupeň

Barbora Toušová, Karolína Trutnovská, Terezie Kvasničková – prospěly s vyznamenáním, Matěj Hochmut - prospěl s vyznamenáním s průměrem 1,00 ( všichni VI. třída) Matěj Bulant, Margen Kančev, Michaela Tannhauserová – prospěli s vyznamenáním, Hana Chalupná - prospěla s vyznamenáním s průměrem 1,00 ( všichni VIII. třída) Petr Voborník, Michaela Klejdusová, Klára Blahovičová – prospěli s vyznamenáním, Tereza Masáková, Veronika Bábíčková, Jitka Klaisnerová – prospěly s vyznamenáním s průměrem 1,00 (všichni IX. třída)

Z dalšího jednání pedagogické rady z 25. ledna vybíráme:
  • na prvním stupni v pololetí neprospělo minimálně z jednoho předmětu 5 žáků, na druhém stupni 11 žáků

  • na prvním stupni nebyla žádnému žákovi udělena důtka ředitele školy, na druhém stupni byli takoví žáci 2

  • dvěma žákyním druhého stupně bylo hodnocení za první pololetí odloženo na 29. února