Obsah

03.06.2013 - Výlet do Annabergu

03.06.2013 - Výlet do Annabergu

Výlet do Annabergu

Se školou jsme jeli 22. května na výlet do německého města Annaberg. Tento výlet sponzoroval Rotary club Karlovy Vary. Když jsme přijeli do města Annaberg, měli jsme 20 min. rozchod. Se spolužáky a učiteli jsme se sešli na námeští. Vydali jsme se do muzea s názvem Manufaktura snů. Tam nás prováděl německý průvodce, který uměl trochu česky. V muzeu byly hračky vyrobené z různých materiálů, např. těsta, dřeva, skla. Na konci prohlídky muzea jsme si šli pro své věci a vydali jsme se do Katolického gymnázia. Prováděl nás učitel gymnázia, který mluvil jen německy, takže nám pan Beck překládal vše, co říkal. Vstoupili jsme do jedné z tříd, kde německý učitel učí. Říkal, že dříve tu byla porodní místnost, kde se narodil. Škola byla hezky a moderně vybavená. Pak jsme šli na oběd, byl guláš. Na to, že guláš moc nejíme, dali jsme si ho s chutí. Poslední zastávkou byl kostel sv. Anny. Lavice byly naproti sobě, aby se věřící navzájem kontrolovali, aby nespali a nebo se nebavili. Krásné malby a celkově překrásný kostel. Posléze jsme jeli domů a byli jsme spokojeni. Takže děkujeme za krásný výlet a nové znalosti o sousední zemi. V Německu se nám líbilo více než v Česku, už jen kvůli silnicím a čistotě na ulicích.

žákyně 9. třídy Petra Streschnáková a Michalela Tannhäuserová