Obsah

17.06.2013 - Školní výlet

17.06.2013 - Školní výlet

Školní výlet

V loňském roce se naše třída s tř. uč. p. Petrovičovou zúčastnila soutěže se Záchranným kruhem. Náš výtvor porotu natolik zaujal, že jsme si odnesli hned první místo soutěže, a to – třídenní školní výlet se záchranáři v hotelu Seifert v Nových Hamrech. Rok utekl jako voda a my vyrazili. Termín výletu jsme zvolili 10. - 13.6.2013. V pondělí ráno jsme shromáždili veškerá zavazadla, rozloučili se s nejbližšími a vyrazili do Nových Hamrů. Ubytování a stravování nás čekalo v útulném hotelu Seifert. Veškerý personál i vedoucí pracovníci byli velmi ochotní a snažili se nám vždy pomoci a vyjít vstříc. Jelikož šlo nakonec pouze o odpoledne v režii záchranářů, vytvořila jsem dětem pestrý program. První den nám počasí nepřálo, takže přišel na řadu náhradní program v hotelu. Děti vytvářely skupinové práce, přetahovaly se lanem, házely na cíl atd. První den jsme uzavřeli procházkou v pláštěnkách po Nových Hamrech a vyrazili na večeři. V dalších dnech jsme společně navštívili naučnou stezku Ruperta Fuchse, obec Horní Blatná, kam jsme dojeli vláčkem, dále Muzeum cínu v H.Blatné, rozhlednu na Blatenském vrchu, přírodní památky Vlčí a Ledovou jámu, dětské hřiště apod. Ve středu odpoledne dorazil za dětmi z organizace Záchranný kruh p.Lukáš Hutta, který měl pro děti připraven hezký a zajímavý program. Děti si vyzkoušely dát první pomoc, stabilizovanou polohu, běhací pexeso, stavění důležitých tel. čísel z přírodnin, práci ve skupinách a jiné aktivity. Poslední večer jsme uzavřeli a zároveň oslavili opékáním vuřtů, míčovými hrami a veselými písněmi. Ve čtvrtek ráno jsme naposledy posnídali, zabalili a během dopoledne vyrazili domů, kde už na děti čekali nadšení rodiče. Myslím si, že se nám školní výlet nakonec velmi vydařil, přestože to bylo chvilkami náročné, jelikož samostatnost, ohleduplnost, vychovanost a vděčnost dětí je různá. Na druhou stranu bylo pro mě odměnou vidět rozzářené obličeje a nadšené pohledy dětí. Po celou dobu mi velmi pomáhal druhý dozor, pan školník J.Kovář.

Mgr. Kristýna Klasová, 3. třída