Obsah

11.11.2013 - Odpočinkový koutek

11.11.2013 - Odpočinkový koutek

Odpočinkový koutek

Drobnou úpravu prostorů jsme provedli u vstupu do školní jídelny. Byly odsud odstraněny šatnové skříňky ZŠP (přemístěny o patro výše do chodby před vchodem do ZŠP), vymalovány stěny, umístěny květináče s rostlinami a sedací souprava pro návštěvníky školy – rodiče čekající na své děti, než se naobědvají.