Obsah

14.11.2013 - Jazyková učebna

14.11.2013 - Jazyková učebna

Jazyková učebna

V těchto dnech (polovina listopadu) jsme zbudovali, resp. nechali zbudovat odbornou firmou, novou jazykovou učebnu vybavenou nejnovější technikou pro zkvalitnění a zefektivnění výuky cizích jazyků (v našich konkrétních podmínkách angličtiny a němčiny). Systém má dvě hlavní části – učitelský „velín“ a žákovská pracoviště. Učitelky jazyků (p.Reháková, sl.Becková) mají k dispozici digitální ovládací pult s možností připojení NTB nebo PC, digitální přehrávač (umožňuje m.j. zpomalování či zrychlování, opakování textu, rychlé vyhledávání ve stopě na CD, SD a USB flash, zpětné přehrávání, připojení pevného HD do 500 GB a připojení přes USB kabel k NTB nebo PC), digitální přehrávač – recorder (umožňuje převod z vestavěné mechaniky z kazetového přehrávače do FLASH a SD paměti ve formátu MP3, nahrávat do FLASH, SD paměti a na kazetu ve formátu MP3).

Žákovská pracoviště jsou vybavena extrémně mechanicky odolnými sluchátky s dynamickým mikrofonem. Učebnu lze ozvučit navíc externími reproduktory. Učitelky mohou komunikovat s každým žákem individuálně, se všemi společně či se skupinami žáků, a to tak, že ostatní nejsou hovorem rušeni a mohou se věnovat jiné činnosti, např. poslechu, odpovídání, opakování frází podle odposlechu atd. Je možná i oddělená komunikace mezi žáky navzájem.

Učebna byla pořízena částečně ze státního rozpočtu (ONIV) a částečně z investičního fondu školy.

V.Svoboda, ředitel školy