Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2014/2015

Uskuteční se v pátek 17. ledna 2014 od 14 do 16 hodin. Týká se dětí narozených nejpozději 31. 8. 2008 a dětí, jimž byl pro školní rok 2013/2014 povolen odklad zahájení povinné školní docházky (v kterékoliv škole, tedy naší i jiné, pokud chce dítě navštěvovat naši školu od 1. 9. 2014). Tím, že bude dítě zapsáno do naší školy, není dotčena jeho možnost požádat o přijetí i na jiné škole a tam pak fakticky nastoupit. A naopak – dítě, které se dostaví k zápisu na jiné škole, může požádat prostřednictvím svého zákonného zástupce o přijetí do naší a zahájit na ní docházku od 1. 9. 2014.

Zákonný zástupce může požádat dvojím způsobem o odklad:

  1. Rovnou u zápisu (dítě se nemusí ani osobně zúčastnit).
  2. Po zápisu. Dítě je přijato, ale zákonný zástupce požádá až poté (připomínám, že nejpozději k 31.květnu!).

V obou případech je dítě povinno se následně zúčastnit zápisu pro další školní rok následující po odkladu. Žádost o odklad musí být doložena doporučením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum – kontakty vám předá na požádání výchovná poradkyně naší školy. Vzhledem k objednacím lhůtám s žádostí o vyšetření dítěte neotálejte a objednejte se včas, osobně bych doporučoval do konce ledna). Druhým dokladem je doporučení odborného lékaře – pediatra. Náš tiskopis žádosti o odklad si můžete vyžádat u zápisu od učitelek.

Nezapomeňte vzít k zápisu s sebou rodný list dítěte. Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro naši školu.

Mgr. Václav Svoboda, ředitel školy