Obsah

19.03.2014 - Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

19.03.2014 - Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Tento projekt z prostředků EU realizuje Střední lesnická škola Žlutice. Hlavním cílem je zmapovat přírodu v bezprostředním okolí a dozvědět se o ní co nejvíce. Jako partnerskou školu si žlutičtí vybrali tu naši. V lednu se konala v naší škole přednáška uvádějící naše žáky do problematiky a 17. března proběhl na SLŠ ve Žluticích první workshop. Studenti SLŠ seznamovali naše žáky na jednotlivých stanovištích s lesem, jeho funkcemi, zvěří v něm žijící, ale i s prací lesníka, těžaře atd. Pro naše žáky z IX. třídy to byly jistě zajímavě strávené hodiny.