Obsah

24.04.2014 - Mýdlo – hrdina dětí

24.04.2014 - Mýdlo – hrdina dětí

Mýdlo – hrdina dětí

Dne 21. 3. 2014 jsme byli pozváni do Základní školy praktické v Bochově na akci „Mýdlo – hrdina dětí“. Cílem akce bylo nejen vyrobení mýdla, ale také připomenutí důležitosti a významu vody v životě člověka. V každé třídě bylo jedno stanoviště zaměřené na jiné téma. Nejprve jsme shlédli krátký animovaný film o vodě a o koloběhu pitné vody. Potom se žáci rozdělili do skupin a rozešli se plnit jednotlivé úkoly. V „Mýdlárně“ si vyrobili mýdlo. U „Čistotňáků“ si teoreticky i prakticky zopakovali správný postup při mytí rukou. Na kuchaře si zahráli u „Potraviňáků“, kde umyli a nakrájeli ovoce i zeleninu na salát, který si i snědli. Od vodní nádrže stavěli vodovodní potrubí přes celou školu. Na stanovišti „Prameny“ se dozvěděli zajímavosti o karlovarských minerálních pramenech. Potom si natřeli modrou barvou dlaň a otiskli ji na čtvrtku ve tvaru kapky. Každou aktivitu vedla jedna z učitelek ZŠP se svými „asistenty“ – žáky ZŠP, kteří pomáhali dětem při plnění úkolů. Celá akce byla velmi vydařená a dětem se v ZŠP moc líbilo.

Olga Petrovičová a žáci II. třídy ZŠ Bochov