Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zapojení do projektů

Naše škola se v těchto dnech zapojila do dvou projektů. První z nich je Podpora digitalizace škol, který na portálu eKabinet.cz provozuje společnost EDULOGY s.r.o.

Vzdělávací portál eKabinet.cz je provozován společností EDULOGY, s.r.o. Byl navržen primárně pro školy a učitele, kteří hledají nové a moderní způsoby vyučování a jejich žáky. Cílem portálu je poskytnout školám, učitelům a žákům kvalitní, atraktivní a motivující vzdělávací materiály pro zefektivnění a modernizaci vzdělávacího procesu.

Vzdělávací portál eKabinet.cz představuje komplexní nástroj pro učitele, který slouží k přípravě výukových materiálů, pro práci se žáky během vyučovací hodiny a následně na kontrolu úloh, vypracovaných žáky.

Vzdělávací materiály

Vzdělávací portál eKabinet.cz obsahuje více než 40 000 vzdělávacích materiálů z matematiky, fyziky, chemie, biologie, přírodopisu, přírodovědy, angličtiny a dalších předmětů, které jsou přístupné online. Vzdělávací materiály tvoří multimediálně zpracovaný obsah ve formě videí, animací, simulací, 2D a 3D modelů, fotografií, obrázků, interaktivních cvičení a doplňkových materiálů. Materiály na portálu jsou přístupné podle předmětů a úrovní.

Nástroje pro učitele

Portál eKabinet.cz přináší učitelům široké možnosti využití vzdělávacích materiálů. Každý učitel má možnost vytvářet si přípravy na vyučovací hodiny ve formě prezentací vhodných pro použití s interaktivní tabulí nebo datovým projektorem. Kromě vzdělávacích materiálů, umístěných na portálu eKabinet.cz, má možnost začlenit do své přípravy na vyučovací hodinu také vlastní materiály nebo odkazy na webové stránky. Získá tak ucelený soubor vyučovacích materiálů, které odpovídají jak jeho představám, tak potřebě žáků v rámci konkrétní vyučovací hodiny.

Pro aktivní zapojení žáků do vyučovací hodiny může učitel použít jak interaktivní cvičení z připravené prezentace, tak úlohy zaměřené na samostatnou práci žáků.

Druhým projektem je projekt, který nabízí portál programalf.cz a umožňuje mimo jiné zdarma testovat žáky v jednotlivých vyučovacích předmětech, a to testy již předdefinovanými nebo testy, které si může vytvořit sám učitel.

Zároveň byla výrazně rozšířena nabídka společnosti ŠIK.CZ (Školní informační kanál, jehož informace, výukové programy a informační obrazovku již několik let využíváme). Nový modul nazvaný ŠIKOVNA umožňuje učitelům stahovat desítky výukových materiálů, jež jsou okamžitě použitelné v hodinách.

V.Svoboda, ředitel školy