Obsah

30.07.2014 - Maluj jako Goethe

30.07.2014 - Maluj jako Goethe

Maluj jako Goethe

V rámci velké společenské akce spojené s odhalením pamětní desky J. W. Goetheho na Andělské Hoře (sobota 21.června 2014) se m.j. uskutečnila vernisáž žákovských prací v tzv. trojboké kapli . Mezi několika zapojenými školami byla i ta naše reprezentovaná pracemi žáků IX.třídy pod vedením p.učitelky Nezvalové. Na fotografiích vidíme při obdivování dětských děl i pana hejtmana, který měl nad akcí záštitu, a výtvory našich žáků.