Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Od 18.11.2020 se obnovuje prezenční vyučování žáků, zatím pouze 1. a 2. ročníku. Věnujte proto prosím pozornost následujícím informacím:

- V provozu bude jak školní družina, tak školní jídelna. Žáci I. a II. třídy, kteří do družiny docházejí, tedy mohou přijít již ve středu ráno jako obvykle. Paní vychovatelky se na ně již těší. Provoz bude podle obvyklého rozvrhu, tedy odchody dětí tak, jak byly zvoleny před uzavřením škol. Jídelna bude vydávat obědy po 4. vyučovací hodině (žákům ve škole), resp. 10.45 - 11.15 hod. (strávníkům z ostatních tříd do jídlonosičů u zadního vchodu do jídelny).

- II. třída bude končit vyučování každý den po 4. vyučovací hodině.

- V I. ani II.třídě nebudou vyučovány tělesná a hudební výchova.

- Žáci jsou (bohužel) povinni nosit ve všech prostorech a  po celou dobu pobytu ve škole roušky (s výjimkou hlavní přestávky - svačina, a jídelny - konzumace oběda). Žádáme rodiče, aby vybavili své děti dostatečným množstvím roušek na celý den (minimálně dvě, ale raději více, ideálně na každou hodinu novou), aby neměly děti na obličeji roušky vlhké, zapařené. Dle vyjádření hygieničky není plexištít plnohodnotnou náhražkou roušky.

- Bylo by dobré, aby děti měly teplejší oblečení, protože bude nutné častěji větrat.