Obsah

Moje rodina

Moje rodina

Moje rodina

V květnu slavíme Den rodin. Nejdříve se vedou rozhovory o rodině, sourozencích, prarodičích…, děti kreslí své domy, pokojíčky, modelují jednotlivé členy rodiny, na vycházce si navzájem ukazují, kde bydlí. Nejvíce se vždy děti pobaví, když dramaticky ztvárňují každodenní či naopak nevšední rodinné situace. Děti si také navzájem ukazují fotografie svých rodin. Jedno odpoledne jsme věnovali cestě za pokladem, při které děti plnily nejrůznější úkoly na dané téma. Na přípravách tohoto tématu se podílela studentka pedagogické školy Andrea Pajmová, která si v rámci své praxe vyzkoušela práci s dětmi.