Obsah

Velikonoce

Velikonoce

Velikonoce

Od pondělí 23. března probíhaly zájmové činnosti ve školní družině ve velikonočním duchu. Děti vyráběly jarní dekorace do oken, malovaly kraslice, sázely osení či vymalovávaly tematické omalovánky. Seznamovaly se se starými zvyky a tradicemi a hrály hry s velikonoční tematikou. Na závěr nechyběl ani každoroční velikonoční kvíz, ve kterém si ve skupinách ověřily své znalosti a dovednosti.