Obsah

Časem křížem krážem

Časem křížem krážem

Časem křížem krážem

Posledním tématem letošního školního roku je opakování jednotlivých ročních období. Děti přiřazují jednotlivá témata k danému období. Umí se orientovat v čase, pojmenovat různé druhy hodin, znají pojmy včera, dnes, zítra… , vědí kdy mají narozeniny.