Obsah

Jaro - II.oddělení.

Koláží první jarní květiny bledule jsme probouzeli jaro v přírodě. Následovala tvorba s velikonoční tématikou. Průběžně jsme sledovali, k jakým změnám v přírodě dochází. V době chladnějších dní jsme se věnovali četbě z knihy Emilovy skopičiny autorky Astrid Lindgrenové. S pěkným počasím se naši žáci stávají častěji účastníky silničního provozu, proto jsme si připomněli důležitá pravidla bezpečného chování. V dubnu jsme si povídali o významu lesa a o životě v něm. S tím souvisela i ochrana životního prostředí. Čarodějnicemi ve výtvarné činnosti a četbě pohádky jsme se rozloučili s měsícem dubnem.

Zařazovány byly vědomostní kvízy, hry se slovy, řešení osmisměrek, hry s padákem a další pohybové hry. Pěkné počasí nás vylákalo na školní hřiště, kde mají žáci dostatek pohybových aktivit.                                                                      

Iveta Mikešová, vychovatelka