Obsah

Podzim ve II. oddělení

Podzim ve II. oddělení

Podzim ve II. oddělení ŠD

 

Na začátku školního roku probíhalo seznámení s prostředím  herny a hlavně došlo ke vzájemnému seznamování a poznávání dětí. K bližšímu poznání nám pomohly seznamovací hry zaměřené na komunikaci a vzájemnou spolupráci. Jako nový kolektiv dětí jsme si stanovily pravidla slušného chování. Společně jsme vzpomínaly krátkým vypravováním či kreslením na prázdninové zážitky.

Naše další výtvarné, zájmové a vzdělávací činnosti byly zaměřeny k probíhajícímu tématu         - PODZIMU – ČASU SKLIZNĚ, BAREVNÉMU PODZIMU, MEZINÁRODNÍMU DNI OCHRANY ZVÍŘAT, HALLOWEENU.

Pohybové aktivity probíhaly v herně a při krásném a příznivém počasí i venku na školním hřišti.