Obsah

Pravidla chování

Pravidla chování

 

Pravidla chování očima dětí

Během prvních dnů se děti seznamují nejen s novým prostředím a novými kamarády (Pavučina přátelství), ale především s pravidly chování, která patří do každodenního života školní družiny. Pravidla vytváříme společně s dětmi – všichni jsme kamarádi, nekřičíme na sebe, uklízíme po sobě hračky, herna není hřiště...

V herně se děti navzájem poznávají formou různých společenských her a společných zájmových činností. Díky krásnému počasí jsme trávili hodně času na školním hřišti.