Obsah

Vánoce, Vánoce přicházejí

Vánoce, Vánoce přicházejí

Vánoce, Vánoce přicházejí

S příchodem posledního měsíce kalendářního roku nastává těšení a hlavně přípravy na očekávané Vánoce. Společně jsme si nazdobili stromeček a herny obrázky a výrobky s vánoční tematikou. Poslední den před prázdninami jsme měli společnou vánoční besídku, kde si děti rozbalily dárky, mezi nimiž byly především nové hračky, hry a výtvarné potřeby pro všechny.