Obsah

Vítání jara

Vítání jara

Vítání jara

Po dlouhé zimě jsme s radostí přivítali několik málo slunečných a teplých dní. Většinu času jsme trávili na školním a dětském hřišti. K vítání jara patří také poznávací vycházky do okolí školy a k rybníku, kde děti pozorují změny v přírodě.

Pokud nám počasí nepřálo, užívali jsme si volnočasových, odpočinkových a zájmových aktivit v herně.