Obsah

Začátek nového školního roku

Začátek nového školního roku

Začátek školního roku

S příchodem nového školního roku nastoupili do naší družiny noví prvňáčci. Ti se samozřejmě nejprve seznamovali se vším novým nejen ve školní družině, ale také v celé škole. Na nové prostředí i kamarády si však velmi rychle zvykli, a tak jsme si mohli společně vytvořit pravidla chování ve družině a začít tato pravidla postupně dodržovat.

Jelikož nám počasí v průběhu září přálo, strávili jsme spoustu času na školním hřišti a na vycházkách, během kterých jsme sbírali podzimní materiál na další tvoření v herně.

Tématem měsíce září bylo Babí léto a odlet ptáků do teplých krajů. V rámci tohoto tématu jsme se věnovali nejrůznějším činnostem, např. děti malovaly a vytvářely své pavučiny, vytvářely papírové vlaštovky a soutěžily, která dolétne nejdál.