Obsah

Školního kola Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 13 žáků - 7 z IX. třídy a 6 z VIII. třídy. Soutěž měla dvě části - jazykovou a slohovou.

Pořadí:

1. - 3. místo: Barbora Danišová VIII. tř., Eliška Navrátilová VIII.tř. a Michaela Rendlová IX. tř. - všechny 13 bodů

4. místo: Antonín Šimkanin VIII. tř. - 12 bodů

5. - 6. místo: Kateřina Moravcová IX. tř. a Adéla Otáhalová VIII. tř. - obě 11 bodů

Poděkování za účast patří dále Nikol Moravcové a Adéle Dojkovové z VIII. tř., Matěji Gašpárovi, Davidu Draskému, Pavlu Šlechtovi, Petru Fišerovi a Sabině Cibulkové z IX. tř.

Soutěž podle propozic MŠMT zorganizoval V.Svoboda, práce opravila a vyhodnotila p.učitelka M.Vonšovská.