Obsah

Nový rok ve školní družině.

S příchodem měsíce září nastal i začátek nového školního roku a s ním nastoupili do naší družiny prvňáčci. Děti se seznamovaly s novými kamarády a také s organizací činností ve školní družině. Deštivé a chladné počasí nám zatím dovoluje jen velmi málo aktivit na školním hřišti, o to více se zapojujeme do činností, které prověří nejen zručnost, znalosti, ale i přístup dětí k sobě samým. Společně s dětmi jsme si vytvořili pravidla chování ve školní družině.

Tématem měsíce září bylo Babí léto a odlet ptáků do teplých krajů.