Obsah

Adventní čas.

Adventní čas je v naší družině stejně jako v rodinách časem slavnostním, ale i hektickým. Letošní advent jsme zahájili již tradičně výzdobou herny a společným zdobením stromečku. Předvánoční čas je dobou příprav a těšení se na „Ježíška“. Pro děti je vhodnou motivací k nejrůznějším činnostem, při kterých poznávají typické znaky zimy a adventního období. Povídají si o adventních zvycích a tradicích, ale také zpívají známé koledy.

Do tohoto období patří i čertovské tvoření spojené s čertovským odpolednem plným soutěží, her a pravým řáděním.
Vše pak před prázdninami zakončila vánoční besídka s nadělováním dárků i s ukázkami starých tradic – pouštění svíček ve skořápce, rozkrojení jablíčka či házení střevícem.

Vám všem přejeme krásné a ničím nerušené prožití vánočních svátků, hodně štěstí a pohody do nového roku 2019.