Obsah

Moje rodina, můj dům.

Celý květen se věnujeme velkému tématu: Moje rodina - můj dům- moje město - moje vlast.

Každý někam patří. Povídali jsme si o rodičích, sourozencích, prarodičích. Společně jsme probrali příbuzenské vztahy. Děti kreslily jednoduchý rodokmen, celé rodiny, stavěly své domy a pokojíky…  Také si navzájem ukázaly fotografie svých rodin. Při vycházce do města si děti ukázaly, kde bydlí a zároveň jsme poznávali důležité domy pro občany našeho města (obchody, lékárna, pošta, městský úřad, hasiči, policie, zdravotní středisko). V družině si děti vytvořily mapu své cesty z domova do školy, zabývali jsme se rozdíly mezi městem a vesnicí. V poslední části tohoto rozsáhlého tématu hledaly děti naši zem v atlase, kreslily státní vlajku a vyplňovaly pracovní listy. Po celou dobu jsme hráli námětové hry.