Obsah

Ovoce a zelenina.

Velkým tématem říjnových dnů je Ovoce a zelenina. Vedeme rozhovory, proč je správné zeleninu a ovoce jíst, ale především společně ochutnáváme a rozpoznáváme jednotlivé druhy.

Děti si vytvořily pana Brambůrku, vyzkoušely si bramborová tiskátka, kreslily, zavařovaly… Ztvárnily dramaticky i výtvarně pohádky, kde se ovoce či zelenina vyskytují a hrály různé pohybové hry.