Obsah

Rok ve školní družině.

Další školní rok je za námi a to, co nám všechno přinesl ve školní družině, jsme se snažili oživit během posledních červnových dnů. Formou her dokázaly děti správně zařadit jednotlivá témata do ročních období. Do pracovních listů vyplnily své vzpomínky na zajímavé akce, oblíbené činnosti nebo běžné chvilky v herně. Z činností v herně bavily děti nejvíce společné stolní hry, z těch venkovních u dětí vedou míčové hry. Zkrátka – uplynulý rok byl tak pestrý, jak jsme si ho dokázali udělat a užít!

Po celý červen děti poctivě zaznamenávaly počasí a s napětím očekávaly konec školního roku.

Vychovatelky školní družiny přejí všem dětem krásné léto a prázdniny.