Obsah

Z pohádky do pohádky.

Všestranně zaměřený blok, při němž se děti seznamují s klasickými pohádkami. Získávají přirozený vztah k pohádkám prostřednictvím poslechových, dramatických, tělesných, hudebních, pracovních a jiných činností. Dalšími cíli je uvědomění si lidských vlastností - dobro, zlo, lstivost, chytrost, hloupost, pýcha…

Téma jsme zakončili pohádkovým soutěžním odpolednem.