Obsah

Z pohádky do pohádky.

Pohádky všude kolem nás.

Červen jsme začali pohádkově. V pohádkovém týdnu si nejdříve děti připomněly známé večerníčkové postavičky a při pracovních činnostech skládaly čepici z novin. Postupně jsme procházeli klasickými pohádkami  a to tak, že si pohádku děti nejdříve přečetly a poté pracovaly s textem.  Pohádky jsme se rovněž snažili ztvárnit dramaticky a nechyběly ani hry pohybové.