Obsah

Čtenářská soutěž

Čtenářská soutěž

K pohádkám patří neodmyslitelně také zaklínadla s čarovnou mocí – někdy krutou, jindy legrační, a tak jsme i my vymýšleli svoje zaklínadla v dubnové soutěži. Objevila se zaklínadla na změnu počasí, zvětšování a zmenšování věcí a lidí, proměňování jedné věci v jinou, létání, zkrášlování věcí a také na proměnu známek

Text a foto: Mgr. Simona Černá