Obsah

Veselá vařečka

Veselá vařečka

6. ročník soutěže ve vaření Veselá vařečka

Ve dnech 16. – 26. května proběhla již tradičně na naší škole soutěž ve vaření Veselá vařečka. To, že se žáci těšili, vyplývá z počtu přihlášených. Družstev bylo celkem 15 s 43 přihlášenými účastníky. Soutěžily děti z celého druhého stupně a zase si to užily. Letošním úkolem bylo téma  Vejce 100x jinak. Hodnotilo se vše – jak je jídlo připravováno, oblečení soutěžících, čistota práce, slavnostně ozdobený stůl a hlavně chuť pokrmu.                                    Nelehkou roli měla odborná porota ve složení Anička Szappanosová, Verča Vonšovská a Šárka Strolená – žákyně 9. ročníku a Mgr. Marta Giorgiutti – učitelka předmětu ČSP, protože výsledky snažení všech zúčastněných byly na podobné úrovni. Družstva byla hodnocena body od 0 do 10.

Nakonec se porota shodla na pořadí: 

1.místo - T. Lehečková, S. Klejdusová, P. Prokopová  - VII.třída

2.místo – L. Flekácsová, L. Šťovíčková, N. Šlechtová, B. Drotárová – VI. třída

3. místo – N. Danišová, Hoang Trang Thu, N. Heimerlová – VII.třída

3. místo – B. Sokolová, Š. Brzyská – VIII.třída

Vítězná družstva byla oceněna drobnými dárky a všichni soutěžící dostali sladkost.      Vítězům gratuluji a děkuji všem, kteří si zasoutěžili a těším se na příští, již 7.ročník soutěže „Veselá vařečka“.

                                                                             Mgr. Marta Giorgiutti, učitelka ČSP