Obsah

70 let Albatrosu

70 let Albatrosu

Žáci V. třídy se zapojili do Velké soutěže

pro třídy k 70. výročí Albatrosu

To byla výzva : zúčastněte se soutěže k narozeninám Albatrosu a vyhrajte pro sebe a vaši třídu výlet do Prahy a návštěvu galerie s obrazy Zdeňka Buriana, našeho nejlepšího malíře „exotického dobrodružství“ a k tomu další dárky pro každého ve třídě.

 

     Aktivita se vždycky cenila a cení. Ale to, že za mnou přijdou moji žáci sami s oznámením, že se chtějí zapojit do celorepublikové soutěže tříd, mě velmi mile překvapilo.
     K zařazení do soutěže bylo potřeba splnit 10 úkolů a dále zaslat všechny odpovědi do 28. února na adresu nakladatelství. Děti mě požádaly, zda bych jim v soutěži pomohla. Uzavřeli jsme dohodu: odpovědi si děti budou vyhledávat samy, využijí místní knihovnu a domácí knihovničky. Pokud si nebudou vědět rady, pomohu nápovědou. Některé úkoly byly zapeklité a vyžadovaly opravdu hodně trpělivé, až detektivní práce.

Např.::

1. Najděte v knihovně alespoň tři knížky, jejichž hrdinové se jmenují Rudolf, Valérie nebo Anastázie. Napište nám názvy knížek, jejich autory a vyfoťte alespoň jednu stránku z každé knížky, kde se tato jména objevují.

2. Najděte doma, u příbuzných, nebo v knihovně co nejstarší knížku z nakladatelství Albatros (pozor – dříve mělo nakladatelství Albatros jiný název!).  S knížkou se vyfoťte a napište nám název, autora a datum vydání.

3. V které knížce se objevilo slovo "Albatros" v jiném významu, než jako nakladatelství? Napište název knížky, autora a přidejte fotku knížky. 

4. Vyjmenujte alespoň 3 knihy autorů, kteří žili nebo žijí ve vašem kraji. Napište jejich jména, kde přesně a kdy žili. S knížkami se vyfoťte.

5. Znáte knihu Jaroslava Foglara, kterou ilustrovala žena? Napište název knihy, jméno ilustrátorky a rok, kdy byla kniha vydána.

     Sami vidíte, že to nebylo vůbec jednoduché. Vedení celé aktivity se ujala Natálka Kunclová, která s partou nadšených spolužáků hledala a nosila knížky, až jsme byli ve třídě pěkně zavalení knihami všeho druhu a stáří… 27. února před vyučováním oznámili, že mají odpovědi na všechny otázky, až na jedinou – otázku ilustrátora obrázku. Nápověda byla jednoduchá: co vlastně ilustrace zobrazuje – děti na to rychle přišli – a to byla odpověď na poslední otázku.

Odpovědi jsme odeslali a nyní čekáme, zda budeme mít štěstí a vylosují naši školu.

Držte dětem moc a moc palce, protože odvedly skvělou práci!

Uděluji tímto velkou pochvalu žákům, kteří se do soutěže aktivně zapojili! A i když nás nevylosují, ukázali, že se nebojí udělat něco navíc, a že umí o to, co chtějí, bojovat! Odměna je jistě nemine.

Text a foto: Mgr. Hana Staňková, třídní učitelka