Obsah

V měsíci dubnu soutěžili žáci a žákyně II. stupně již tradičně:

o nejlepšího skokana třídy  –   Klokan Cup.

 

Soutěž probíhala v hodinách tělesné výchovy a žáci postupně plnili disciplíny, ve kterých prokázali svoji mrštnost, obratnost, sílu, rychlost, fyzickou zdatnost , ale i vytrvalost a to, že chtějí být nejlepší a ukázat, co umí …

soutěžní disciplíny obsahovaly:

  •  skok do dálky z místa snožmo
  •  trojskok bez rozběhu
  •  výskok do výšky z místa
  • přeskok lavičky snožmo v trvání 1 minuty
  • skákání přes švihadlo snožmo, bez meziskoků, v trvání 3 minut

Připojujeme tabulku nejlepších skokanů v každé disciplíně z každé třídy. Soutěž byla těžká, málokdo je 100% všestranný sportovec, který vyniká ve všem. Přesto mohu zhodnotit kladně účast i velkou snahu většiny závodníků a poděkovat jim za jejich úsilí a výkony.

Těšíme se na další soutěže, a proto sportu a tím i zdraví zdar! 

                                                                        zpracovala Mgr. Hana Staňková

 

Příloha: tabulky Klokan Cup 2017