Obsah

Podzimní čas - II. oddělení

Podzimní čas - II. oddělení

Podzimní čas ve II. oddělení ŠD

V prvních společných dnech jsme si s dětmi stanovili pravidla slušného chování a pro bližší poznání jsme využili seznamovací hry. Vypravováním a výtvarným zpracováním děti vzpomínaly na právě ukončené prázdniny. Mezi podzimní témata pro rozvoj tvořivosti, fantazie, čtení, prohloubení znalostí a pohybových dovedností patřily Mezinárodní den ochrany zvířat, podzim na zahrádce, Halloween, listopadové změny v přírodě, Mikuláš s čertem a Adventní čas.

Kromě těchto aktivit se všechny děti účastnily velkého turnaje ve hře Pexeso.

                                      Iveta Mikešová