Základní škola Bochov
Základní škola Bochov

Přijmeme učitelku/učitele na 2. stupeň. Více informací u ředitelky školy. Nejlépe na tel. 732 721 719, případně e-mailem na info@zsbochov.cz

Bajky žáků V. třídy

Tvoříme i v době „kovidové“

Naši páťáci jsou autory bajek, které si můžete přečíst. Někteří se nechali částečně inspirovat bajkami, které znají, jiní napsali bajky naprosto nové. Všichni však vynaložili úsilí, čas a nápaditost, za což jim patří pochvala a uznání.

Bajky měly splňovat zadané ponaučení – I malý a slabý může pomoci velkému a silnému. Pokud tomu tak nebylo, děti samy napsaly ponaučení své. Práce jsou opravdu zdařilé a myslím, že smysl a krásu bajek všichni dobře pochopili.

Mgr. Simona Černá, třídní učitelka

1. MYŠKA A KRTEČEK

Byla jedna myška, jmenovala se Hryzalka, a měla souseda krtečka Honzu. Krteček byl velmi hodný a dělal si zásoby na zimu. Sousedka myška však chtěla Honzovi ukrást jídlo a ani ji nezajímalo, že zrovna žížaly nejí. Krteček myšku varoval, že by jí mohlo být zle. Ale myška neposlechla a jídlo ukradla a ochutnala. Bylo jí moc zle! Hryzalka svého činu litovala a krtečkovi se omluvila, že měl pravdu, a už to nikdy neudělala.

Ponaučení – Nikdy si neber, co není tvoje, nemuselo by se ti to vyplatit!   

(autorka LuB)

2. VLK A PES

Pejsek se jednou vydal sám do lesa. Protože už byla tma, tak se ztratil. Nevěděl, co má dělat. Pak najednou z lesa slyšel kňučení a běžel se tam podívat. Ležel tam vlk s poraněnou tlapkou. Pejsek se ho bál, ale přesto mu pomohl. Vlk byl rád, ale tlapka ho stále trochu bolela. „Co tu děláš?“ ptal se pejska. „No, víš, já jsem se ztratil.“ „No to já ti pomůžu najít tvůj dům.“ „To by bylo super,“ odpoví pejsek. Hledali a hledali a po dni našli pejskův dům. Pejsek se rozhodl vzít vlka k němu domů, protože vlk neměl rodinu a pejskovi bylo vlka líto. Pejskovi páníčkové uviděli vlka a říkali: „Fuj, běž pryč s tím hnusným vlkem, chceme jen tebe, Maxi, a ne žádného vlka.“ Pejsek se naštval a spal s vlkem venku. Druhý den si páníčkové řekli, že si vlka vezmou. Vlk k nim s radostí přiběhl a začal je oblizovat. Nakonec pejsek a vlk byli nej kamarádi až do konce života.

Ponaučení – Není každý takový, jak se na první pohled zdá.   

(autorka LiB)   

3. KROKODÝL A BOLAVÝ ZUB

Krokodýl pravidelně lovil antilopy a gazely, které chodily pít k řece. Vždy, když nějakou ulovil a naplnil si břicho, odvalil se odpočívat. Odpočíval na mezi, kde se vyhříval na slunci. O zbytky potravy se přiletěli rozdělit ptáci, jen na jednoho nejmenšího z nich se nedostávalo. Tentokrát krokodýl neodpočíval v klidu, trápilo ho uvízlé maso mezi zuby. Malý ptáček byl hladový a krokodýl se stále trápil se zuby. Krokodýl povídá ptáčkovi: “Když mi pomůžeš a vyndáš mi uvízlé maso ze zubů, ty budeš mít co jíst a já ti za to neublížím. Když si pomůžeme, můžeme být přátelé a já tě budu chránit”.

Ponaučení - I malý a slabý může pomoci velkému a silnému.

(autor MD)

4. LIŠKA A SÝKORA

V malé vesničce se potulovala hladová liška. Liška ve vesničce dělala neplechu a lidé se rozhodli, že ji uloví. Kolem lišky proletěla sýkora a říká lišce: „Slyšela jsem, že škodíš lidem ve vesničce, prý jsi zlá a lidé tě nemají rádi.“ Liška se naštvala, skočila po sýkoře a chtěla sýkoru sežrat. Sýkora prosila lišku, ať ji nesní. Liška povídá: „A proč bych to měla dělat, když mám hlad?“ Sýkora jí odpoví: „Tvou dobrosrdečnost ti oplatím, když budeš v nouzi.“ Liška ji pustila a odešla. Den nato se pořádal hon na lišku. Liška o ničem nevěděla a v klidu se procházela po lese, když vtom nějaký člověk zakřičel: „Mám ji!“ Liška se lekla a začala utíkat. Celý dav lidí běžel za ní, po chvilce měli lidé lišku chycenou v síti. Kolem letěla sýkora, a když to viděla, rychle letěla pro své kamarády. Slétly se různé druhy ptáků a sýkora jim řekla: „Všichni se teď rozletíme a půjdeme po lidech a všechny sýkory mi pomůžou dostat lišku ze sítě.“ Po chvilce se všichni rozletěli a lišku vysvobodili.

A z toho plny ponaučení - - I malý a slabý může pomoci většímu a silnějšímu.

(autorka LG)

5. KRÁVA A LEV V ZOO

Jednou se narodilo tele na poli. Jednou tele s maminkou běhaly po dlouhé louce, ale zaběhly se do lesa. Když se vrátily, všichni už byli pryč. A pak je odchytili a odvezli do safari, protože si je spletli. Nebylo to safari v Africe, ale safari v zoo. Ubytovali je vedle velkého pyšného lva. Tele s krávou neměly vůbec klid od lidí, protože lva všichni milovali. Jednou večer před zavřením zoo se holčička podívala na tele a ukazovala ho mamince a všichni se začali dívat jen na tele. Lev se naštval a začal vyhrožovat teleti. Když se už tele s krávou zabydlely (byly tam už měsíc), tak se přestaly lidí a prostředí bát, a tele před lidmi začalo poskakovat a běhat. Když lev vstal, myslel si, že lidé tleskají jemu, ale tleskali teleti. Lev vyšel ven a začal vzteky řvát a všichni se lekli a ztichli. Lev se pokoušel dostat k teleti, přes mříže drápal a řval na tele. Kráva s teletem utekly za stromy. A lidé začali řvát na lva: „Fůj!“ A od té doby se lev zklidnil. Uběhl další měsíc a přišel farmář a řekl: „To je má kráva s teletem, ztratily se mi před dvěma měsíci! A šel za ředitelem zoo a domluvil, že si krávu i tele vezme zpět na farmu.

A ponaučení je - Být velký a pyšný neznamená být oblíbený.     

(autor MH)

6. O VČELÁCH A SRŠNÍCH

Byl jednou jeden malý úl, stál kdesi v polích u malého lesa. V úlu si spokojeně žily včely, které pilně sbíraly pyl z květin, které rostly v okolí úlu. Včely byly pracovité. Jednou si ale úl vyhlédl roj sršní a chtěl úl včelám sebrat. Včely si zlých sršní všimly a začaly se připravovat na útok. Sršním se dokázaly ubránit a úl ochránit, ale i tak padlo v boji mnoho včel. Ale o svůj domov nepřišly.

Ponaučení – I menší a slabší se dokážou většímu a silnějšímu ubránit, když se spojí.   

(autor PK)

7. HLOUPÁ ŽÁBA (výchovná bajka)

Byla jedna žába, která se ráda opalovala na kameni. Bez opalovacího krému. Ale jednou tam usnula a spálila se. Příště se raději namazala, aby se nespálila.

Ponaučení – Když se jdete opalovat, tak se namažte opalovacím krémem.  

(autor DK)

8. MEDVĚD A LIŠKA

Byl jednou jeden medvěd. A ten si připravoval na zimu zásoby. Vedle něho bydlela liška, která zásoby na zimu už měla. Zeptala se slušně, jestli nechce pomoci. Ale medvěd odmítl. Řekl lišce, že je moc malá a slabá na to, aby mu pomohla. Tak si liška zalezla domů a tam poplakávala. Pak se ale zvedla, šla se podívat z okna a viděla, jak medvědovi nejdou nasbírat borůvky. Řekla si, že se ho půjde zeptat znova, a když řekne ne, stejně mu pomůže. Zeptala se tedy znova slušně: „Medvěde, nechceš pomoci s těmi borůvkami?“ Medvěd řekl: „Nechci.“ Ale liška věděla, že nesebere ani jednu, a tak mu přesto pomohla.

Ponaučení – I malý a slabý může pomoci velkému a silnému.         

(autorka AK)

9. OVEČKA A VOSA

Byl krásný letní den a bylo právě po dešti. Ovečky se pásly na louce. Tu jedna ovečka slyší nářek. Byla zvědavá a hledala, odkud to přichází. Po chvilce uviděla vosu v malé loužičce, jak se tam plácá a volá o pomoc. Ovečka ji kopýtkem vystrčila z kaluže. „Moc ti děkuju, ovečko, žes mi zachránila život. Nebýt tebe, tak jsem se utopila. Až budeš potřebovat, pomůžu zase já tobě,“ řekla vosa. Ovce se na ni podívala a odpověděla: „Ale vždyť jsi tak malá. Jak bys mi jen mohla pomoci? Až oschneš, tak odletíš a ani si na mě nevzpomeneš!“

Za pár dní se kolem louky potuloval hladový vlk. Vyhlížel, kterou ovečku by snědl. Když ho ovce uviděly, utíkaly a volaly, co jim síly stačily. Vosa zrovna odpočívala na stromě, který stál nedaleko. Když to zaslechla, letěla se podívat, co se tam děje. Viděla, jak se vlk chystá zaútočit na ovci, která jí nedávno zachránila život. Neváhala, vystrčila žihadlo a začala vlka bodat, kam jen to šlo. Vlk kvílel bolestí, až na ovce úplně zapomněl. Utíkal do lesa, co mu nohy stačily, a už se tam nikdy neukázal.

Ponaučení – I malý a slabý může pomoci velkému a silnému.          

(autorka TS)

10. PES A MYŠ

Jednoho dne se do bohaté rodiny přistěhovala myš Natálie. V tomto domě už bydlel pes Dan a dva kocouři Martin a Petr. Dan měl Natálii rád. Když ho pozdravila, Dan se otočil. Honil Natálii a při tom rozbil dvě drahé skleničky. Martin a Petr nebyli o moc lepší. Natálie běžela do kuchyně a našla spoustu dobrot. Často tam potkává kocoury Martina a Petra. Kdykoli se objevila ve dveřích, jeden z nich po ní chňapl. Ale nepovedlo se. Martin se naštval a připravil na Natálii past. Natálie do pasti šlápla a ozvalo se: „Aúúú!“ Dan Natálii zachránil a už jí nikdy nikdo neublížil.

Ponaučení – V nouzi poznáš přítele.                    

(autor JT)

11. MYŠKA A SLON

Myška si nosila jídlo do svého domečku a v půlce cesty potká slona, který nevypadal moc dobře. Myška se zeptala: “Co se děje?“ Slon řekl, že ho chtějí odvézt do zoo. Myška si všimla, že je přivázaný ke stromu a zeptala se, jestli nechce pomoci. Slon řekl, že by mu pomohla, kdyby rozkousala provaz. Myška to udělala a slon byl rád, že mu pomohla. A běžel se rychle schovat.

Ponaučení – I malý a slabý může pomoci velkému a silnému.

(autorka LV)

12. MYŠKA A LEV

Byla jednou jedna malá a slabá myška, její kamarád lev byl zase silný a velký. Jednou se myška ztratila. Zařvala, co nejvíc mohla, ať lev taky zařve, že podle řevu najde svůj domov, a také našla. Jednou se lev chytil do pasti a říká: „Nikdo mi nepomůže, jsem jediný tak silný.“ V tu ránu přiběhla myška a říká: “Já ti pomůžu.“ Lev jí ale nevěřil. Myška rozkousala provaz a lva zachránila.

Ponaučení - I malý a slabý může pomoci velkému a silnému.

(autorka AW)

13. PYŠNÁ OVEČKA

Byla jednou jedna pyšná ovečka. Pořád se na sebe dívala do zrcadla a svět okolo ji nezajímal. Beránek ji vždy varoval, aby na sebe dávala pozor a všímala si, jestli na ni někde nečíhá vlk. Jednoho dne se vydala k potoku napít a uviděla krásné korále. Okamžitě si je navlékla na krk a běžela se na sebe podívat do zrcadla. Ale nevěděla, že na ni číhá vlk, ty korále nastražit on. Vlk vyběhl z lesa a ovečku sežral.

Ponaučení – Nikdy nebuď pyšná a nemysli jen na sebe.                

(autorka BN)

 

Škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:5:14

Slunce zapadá:20:54

Certifikát

Základní škola Bochov, Okružní 367 - netkatalog.czZákladní školy - netkatalog.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 13 °C 8 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 17/7 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 20/7 °C
úterý 21. 5. déšť 17/10 °C

Svátek

Svátek má Nataša

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den muzeí

Zítra má svátek Ivo

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den památky obětí nemoci AIDS

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:59
TÝDEN:1332
CELKEM:1047308